naslovna slika

KDO SMO

Izpolnjujemo pričakovanja kupcev s kakovostno ponudbo, podprto s strokovnim znanjem in izkušnjami zaposlenih. Zaupanje med zaposlenimi, kupci in dobavitelji je bistvenega pomena za našo uspešnost.

kdo_smo.jpg 

DRUŽBA SANOLABOR

je bila ustanovljena leta 1950. Danes smo največje slovensko podjetje za veleprodajo in trženje medicinskih pripomočkov, medicinske in bolniške opreme ter potrošnih materialov, opreme za laboratorije, zdravil, izdelkov za osebno zaščito in dentalnih izdelkov.

Sanolabor uspešno širi svojo prisotnost tudi na tuje trge. V Zagrebu poslujemo s hčerinskim podjetjem, hkrati pa z izbranimi programi oskrbujemo partnerje na trgih Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne gore in Kosova.

Od leta 1989 končnim kupcem nudimo tudi nakupovanje v lastnih specializiranih prodajalnah. Danes ima Sanolabor 35 istoimenskih specializiranih prodajaln, razporejenih po celotni Sloveniji. V njih ponujamo raznovrstne izdelke za zdravo in vitalno življenje v vsakem življenjskem obdobju.

TEMELJI NAŠEGA SODELOVANJA

so ustvarjanje novih priložnosti za rast in razvoj na področju zdravja, znanosti ter industrije v Sloveniji in širše v regiji. Premoremo strokovno znanje, dolgoletne izkušnje, poznavanje trga, poudarjeno odgovornost in jasno vizijo. To cenijo tako številni kupci kot proizvajalci in dobavitelji, ki nam zaupajo že mnoga leta.

POVEZUJEMO zaposlene, kupce, proizvajalce in dobavitelje z namenom, da si pomagamo ter se skupaj veselimo uspehov.

ENOSTAVNO delovanje se kaže v osredotočenosti na naloge, ki prinašajo dodano vrednost vsem okoli nas.

ZAVZETI zaposleni si prizadevamo, da je delo vedno opravljeno z odliko. Naloge jemljemo osebno in poskrbimo, da jih uspešno izvedemo.

1._Piktogrami.jpg

ZAVZEMAMO SE ZA

skladnost poslovanja, etično in pošteno ravnanje, zakonito in pregledno poslovanje ter sprejemanje odločitev. To so ključni elementi našega delovanja, h katerim smo zavezani in kateri plemenitijo naše odnose z vsemi deležniki, s katerimi stopamo v stik.

OSNOVNI PODATKI

Skrajšana firma: Sanolabor, d. d.

Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

info@sanolabor.si

01 585 42 11

www.sanolabor.si

Davčna številka: SI62340735

Matična številka: 5000823

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 061/10029100.

Sanolabor, d. d., je zavezanec za plačilo DDV.

Zastopniki: Starič Simon, Piskar Franka

KONTAKT

KONTAKTIRAJTE NAS