naslovna slika

KDO SMO

Izpolnjujemo pričakovanja kupcev s kakovostno ponudbo, podprto s strokovnim znanjem in izkušnjami zaposlenih. Zaupanje med zaposlenimi, kupci in dobavitelji je bistvenega pomena za našo uspešnost.

kdo_smo.jpg 

DRUŽBA SANOLABOR

je bila ustanovljena leta 1950. Danes smo največje slovensko podjetje za veleprodajo in trženje medicinskih pripomočkov, medicinske in bolniške opreme ter potrošnih materialov, opreme za laboratorije, zdravil, izdelkov za osebno zaščito in dentalnih izdelkov.

Sanolabor uspešno širi svojo prisotnost tudi na tuje trge. V Zagrebu poslujemo s hčerinskim podjetjem, hkrati pa z izbranimi programi oskrbujemo partnerje na trgih Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne gore in Kosova.

Od leta 1989 končnim kupcem nudimo tudi nakupovanje v lastnih specializiranih prodajalnah. Danes ima Sanolabor 36 istoimenskih specializiranih prodajaln, razporejenih po celotni Sloveniji. V njih ponujamo raznovrstne izdelke za zdravo in vitalno življenje v vsakem življenjskem obdobju.

TEMELJI NAŠEGA SODELOVANJA

so ustvarjanje novih priložnosti za rast in razvoj na področju zdravja, znanosti ter industrije v Sloveniji in širše v regiji. Premoremo strokovno znanje, dolgoletne izkušnje, poznavanje trga, poudarjeno odgovornost in jasno vizijo. To cenijo tako številni kupci kot proizvajalci in dobavitelji, ki nam zaupajo že mnoga leta.

POVEZUJEMO zaposlene, kupce, proizvajalce in dobavitelje z namenom, da si pomagamo ter se skupaj veselimo uspehov.

ENOSTAVNO delovanje se kaže v osredotočenosti na naloge, ki prinašajo dodano vrednost vsem okoli nas.

ZAVZETI zaposleni si prizadevamo, da je delo vedno opravljeno z odliko. Naloge jemljemo osebno in poskrbimo, da jih uspešno izvedemo.

1._Piktogrami.jpg

ZAVZEMAMO SE ZA

skladnost poslovanja, etično in pošteno ravnanje, zakonito in pregledno poslovanje ter sprejemanje odločitev. To so ključni elementi našega delovanja, h katerim smo zavezani in kateri plemenitijo naše odnose z vsemi deležniki, s katerimi stopamo v stik.

Ljudje so na prvem mestu

Zaposleni so glavni kapital družbe. Imajo ustrezno izobrazbo, usposobljenost, znanja, veščine in izkušnje, ki so jih dolžni stalno nadgrajevati. Vsak zaposleni prevzema odgovornost za kakovost in skladnost svojega dela. Skrb za zdravje, dobro počutje in varstvo pri delu so naša prva prioriteta. Kompetentni in zavzeti zaposleni skrbijo za zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev. Razumevanje njihovih potreb in pričakovanj je gibalo našega delovanja. Poudarek dajemo kakovostnemu sodelovanju. Na zaupanju in spoštovanju gradimo dolgoročne poslovne odnose. 

SKLADNOST POSLOVANJA

Naše vodilo je  poslovati skladno. Sledimo najvišjim moralnim in etičnim standardom. Poslujemo v skladu z veljavno zakonodajo, standardi, internimi pravili in principi ter zahtevami zainteresiranih strani. Nadaljujemo dolgoletno tradicijo integritete in kredibilnosti. Prepoznavamo tveganja in priložnosti. Zavedamo se, da je odgovoren odnos do širše družbe velikega pomena.

Kakovostne storitve in izdelki

Vzpostavljen imamo sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja učinkovito izvajanje naših procesov in posledično pričakovano kakovost storitev in izdelkov.

Odločitve sprejemamo na osnovi dejstev, znanj in ocene tveganj. Postavljene imamo merljive cilje, katerih uresničevanje pomeni veliko zavezo. 


Zavezanost k stalnemu izboljševanju

Razvijamo kulturo kakovosti in sistem vodenja, na podlagi katerega vsi zaposleni prispevajo k stalnemu izboljševanju. Na ta način ustvarjamo dodano vrednost za vse deležnike, dosegamo konkurenčno prednost, izboljšujemo učinek pri ravnanju z okoljem in zagotavljamo dolgotrajno uspešnost podjetja.

Trajnost

Stebri trajnosti so poslovati odgovorno, povezovalno in okolju prijazno, kar vključuje preprečevanje onesnaževanja, zmanjševanje ogljičnega odtisa pri opravljanju dejavnosti in v celotni verigi vrednosti od proizvajalca do pacienta ter učinkovito ravnanje s snovmi s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov in uvajanju trajnostne embalaže. Naš namen je delovati za dobro slehernega posameznika, za družbo kot celoto in za naš skupni planet. Naša zaveza je biti transparenten in odgovoren poslovni partner, kot vitalni člen v celotni verigi delovati povezovalno in zagotavljati varno, kakovostno in pravočasno oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki ter skrbeti za okolju prijazen način poslovanja.

OSNOVNI PODATKI

Skrajšana firma: Sanolabor, d. d.

Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

info@sanolabor.si

01 585 42 11

www.sanolabor.si

Davčna številka: SI62340735

Matična številka: 5000823

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 061/10029100.

Sanolabor, d. d., je zavezanec za plačilo DDV.

Zastopniki: Starič Simon, Piskar Franka

KONTAKT

KONTAKTIRAJTE NAS