kazalo_vsebine
Kazalo vsebine

ZDRAVILA

Sanolabor je slovensko podjetje z več kot 70 letno tradicijo pri preskrbi zdravstva. Veljamo za uglednega, zanesljivega in zaupanja vrednega dobavitelja.

Pomemben del naše ponudbe predstavljajo registrirana zdravila. Smo tudi eden največjih ponudnikov interventno uvoženih zdravilzdravil v primeru pomanjkanj na trgu, zdravil za zdravljenje redkih bolezni in zdravil za potrebe posameznega bolnika.

Dobro poznavanje zdravstvenega področja je ključnega pomena za našo prisotnost tako na domačem kot na kompleksnih trgih srednje in jugovzhodne Evrope.

Iz svoje lastne zaloge v našem centralnem skladišču v Ljubljani dnevno oskrbujemo zdravstvene ustanove in druge veledrogerije tako v Sloveniji kot širše v regiji.

Svojim partnerjem nudimo popolno podporo v procesu komercializacije izdelka ali storitve vse od trenutka, ko je zdravilo proizvedeno, pa do dejanske dostopnosti za zdravstveno ustanovo ali bolnika, ki se zdravi doma.

Prizadevamo si za enake možnosti in dostop do najboljših razpoložljivih možnosti diagnostike in zdravljenja za vse bolnike.

corpo slike (4).png

KDO SMO?

V naših ekipah interdisciplinarno sodelujemo magistri farmacije ter sodelavci iz drugih naravoslovnih področij, ki medsebojno dopolnjujemo znanja in izkušnje. To nam omogoča dobro poznavanje delovanja in potreb v različnih segmentih zdravstva.

Odlikuje nas strokovnostpovezanost in več kot dve desetletji izkušenj in poznavanja področja zdravil na domačem in tujih trgih.

Smo ciljno usmerjeni v podporo in vzdrževanje dnevnih stikov z bolnišnicami in lekarnami, na ta način lahko zagotavljamo hitro odzivnost in pregledne povratne informacije.

Delujemo v sodobnem in varnem delovnem okolju, polnem vsakodnevnih izzivov, kjer imamo priložnosti za osebni razvoj in karierno rast.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je zagotavljanje vsakodnevne preskrbe z zdravili. Sledimo smernicam sodobne farmakoterapije, hkrati pa prepoznavamo potrebe tudi v segmentih, kjer je ponudba zdravil in posledično preskrba trga okrnjena.

S partnerji ustvarjamo dolgoročna in strateška partnerstva, da lahko poskrbimo za potrebe bolnišnic in lekarn ter s tem doprinesemo k čim boljšim izidom zdravljenja.

PODROČJE DELOVANJA

Smo ključni člen med proizvajalci in uporabniki izdelkov in storitev. Zagotavljamo celovito komercializacijo izdelka, kar vključuje vse potrebne korake, da je zdravilo tudi dejansko dostopno na posameznih lokalnih trgih in na voljo tako zdravstvenim ustanovam kakor tudi bolnikom, ki se zdravijo doma.

NAŠE STORITVE

Na področju zdravil zagotavljamo tako komercialne kot individualne rešitve in v okviru tega nudimo:

 • registrirana zdravila,

 • neregistrirana zdravila – interventni uvoz/izvoz,

 • zdravila za potrebe posameznega bolnika,

 • zdravila za sočutno uporabo,

 • dobave v primerih pomanjkanj na trgu ali umikov zdravil s trga,

 • dobavo zdravil za klinična preskušanja,

 • paralelni promet, uvoz in distribucija.

V Sanolaborju preko svojih podjetij in partnerjev zagotavljamo celostno storitev za partnerje tako v Sloveniji kot tudi širše v regiji. Prisotni smo na trgih osrednje in jugovzhodne Evrope.

corpo slike (8).png


PARTNERJI

Razvijamo stabilna partnerstva na področjih:

 • zastopništev;

 • regulative;

 • market access-a (oblikovanje cen, razvrstitve, financiranja, itn.);

 • trženja in prodaje;

 • prijave na razpise in zagotavljanje ponudb na vsakodnevna povpraševanja s trgov;

 • veleprodajnih storitev, skladiščenja in distribucije.


Vse storitve izvajamo v skladu z najvišjimi zahtevami kakovosti in skladnosti.

Želimo biti enotna kontaktna točka, ki na enem mestu zagotavlja celovito storitev za naše partnerje iz Slovenije in tujine.

S strokovnim znanjem, ki ga nenehno dopolnjujemo, omogočamo našim partnerjem največjo dodano vrednost njihovim izdelkom in/ali storitvam.

Zagotavljamo globalni dostop, ki ga podpira dobro poznavanje zakonodaje in regulatornih zahtev.