kazalo_vsebine
Kazalo vsebine

LABORATORIJSKI APARATI IN OPREMA

Na trgu smo prisotni že več kot 70 let in se uvrščamo med vodilne ponudnike laboratorijske opreme v Sloveniji. Odlikujejo nas strokovnost, zanesljivost in osebni pristop. Prisotni smo tako v laboratorijih v industriji, univerzah in inštitutih, kakor tudi v zdravstvenih laboratorijih.

S profesionalnim pristopom in strokovno podporo verjamemo, da nas stranke vidijo kot zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja.

Naše aktivnosti s področja trženja in prodaje so:

 • redno kontaktiranje s kupci in obiski

 • obveščanje kupcev preko marketinških obvestil in mailingov

 • organizacija izobraževalnih seminarjev

 • sodelovanje na kongresih, srečanjih kot razstavljavci

 • pomoč in tehnična podpora uporabnikom

 • sodelovanje na javnih razpisih

Naš prodajni program obsega skupine:


 • Brezprašne komore

 • Bioreaktorji

 • Centrifuge

 • Hladilniki in zamrzovalniki

 • Homogenizatorji

 • Inkubatorji in CO2 inkubatorji

 • Inkubatorski stresalniki

 • Kalorimetri

 • Konduktometri in pH metri

 • Sintezni reaktorji

 • Kopeli

 • Magnetna in mehanska mešala

 • Mlini

 • Rotavaporji

 • Oprema za analizo velikosti delcev in poroznosti

 • Oprema za laboratorijske živali

 • Vodne kopeli

 • Tehtnice

 • Vakuumske peči

 • Oprema za sejalno analizo

 • Stresalniki

 • Sušilniki

 • Termomešalniki in termobloki

 • Viskozimetri

 • Žarilne peči


PARTNERJI

 • Thermo fisher scietific

 • IKA

 • Liebherr

 • Retsch

 • Tecniplast

 • Microtrac MRB

REAGENTI IN KEMIKALIJE

Na trgu veljamo za enega največjih ponudnikov kemikalij, tako za analitske kot za raziskovalne laboratorije.

Naša prednost je strokovno znanje, zanesljivost in osebni pristop.

Glavne aktivnosti s področja trženja in prodaje so:

 • redno kontaktiranje s kupci in obiski

 • obveščanje kupcev preko marketinških obvestil in mailingov

 • organizacija predstavitev in seminarjev

 • sodelovanje na kongresih in konferencah

 • sodelovanje na javnih razpisih

Prodajni program:


 • Anorganski reagenti

 • Organska topila

 • Brezvodna topila

 • GC topila

 • Reagenti in topila za HPLC

 • LC MS topila

 • Reagenti za citologijo in patologijo

 • Reagenti za mikroskopijo

 • Standardi, referenčni materiali

 • Topila p.a.

 • Topila za spektroskopijo

 • Kemikalije za raziskovalne namene

PARTNERJI

 • Merck

 • Millipore 

 • Chemlab

 • Honeywell

 • TLC Standards

 • ChemSrevice

 • SCP Science


SPLOŠNI LABORATORIJSKI IZDELKI, DOZIRNA TEHNIKA, FILTRACIJA

Sanolabor ponuja široko paleto izdelkov za laboratorijske potrebe. Kot eno največjih podjetij v Sloveniji z več kot 70-letnimi izkušnjami smo se naučili prisluhniti in slediti zahtevam in posebnostim vsakega kupca.

Prodajne in marketinške dejavnosti, ki jih izvajamo:

 • redno obiskovanje kupcev (uporabnikov in nabavnih služb),

 • predstavitev novih izdelkov,

 • strokovna podpora,

 • zaradi naše stalne prisotnosti s strani kupcev smo pravočasno obveščeni o njihovih načrtih in potrebah,

 • sodelovanje na različnih konferencah in sejmih,

 • priprava posebnih akcij,

 • sodelovanje na javnih razpisih.


Prodajni program obsega:


 • merilna steklovina z ali brez certifikatov,

 • razna laboratorijska steklovina,

 • stekleni aparati,

 • merilna plastika z ali brez certifikatov,

 • razna laboratorijska plastika,

 • pripomočki za vzorčenje tekočih in trdnih snovi,

 • potrošni material za kemijske in medicinske laboratorije,

 • razni laboratorijski pripomočki.

 • kovinski pribor

 • digitalne birete

 • Avtomatske in elektronske pipete in nastavki

 • pipetorji

 • pripomočki za pipetiranje

 • roboti za pipetiranje

 • filtri za brizge

 • membranski filtri

 • ultrafiltracija

 • naprave za filtracijo

PARTNERJI

 • Brand

 • Bochem

 • Deltalab

 • FALC

 • Lenz

 • LMS

 • Millipore

 • Nunc

 • Nalgene

 • Sampling Systems

 • Simax

 • UnipixLIFE SCIENCE

S programom »life science« vstopamo v laboratorije s področja molekularne biologije, celične biologije in proteomike. Naše rešitve omogočajo laboratorijem, da ostanejo v koraku s tehnološkim razvojem in sledijo najnovejšim trendom.

Naše aktivnosti s področja trženja in prodaje so:

 • redno kontaktiranje s kupci in obiski

 • obveščanje kupcev preko marketinških obvestil in mailingov

 • organizacija izobraževalnih seminarjev

 • sodelovanje na kongresih, srečanjih kot razstavljavci

 • strokovna podpora uporabnikom

 • sodelovanje na javnih razpisih

Prodajni program:


Celična biologija

 • Reagenti za pripravo gojišč za celice

 • Celični mediji

 • Potrošni materiali za gojenje celic

 • Pretočni citometri

 • Reagenčni kompleti za pretočno citometrijo

 • Protitelesa

Molekularna biologija

 • Reagenti za PCR in qPCR

  • polimeraze

  • primerji

  • mastermiksi

  • probe

 • DNA barvila, lestvice, pufri za elektroforezo

 • Kiti za kloniranje DNA ter mutagenezo

 • Rešitve za in-vitro transkripcijo

 • Reagenti za ekstrakcijo nukleinskih kislin

 • Digitalni PCR sistemi

 • Avtomatski sistemi za pipetiranje ter pripravo PCR setov

 • Avtomatski ekstraktorji nukleinskih kislin za diagnostične laboratorije

 • RT-PCR (IVDR) kiti za detekcijo virusov in bakterij za diagnostične laboratorije

Proteomika

 • Pripomočki za koncentriranje in čiščenje bioloških makromolekul (Amiconi, ...)

 • Western blot - celoten potrošni material

 • Elektroforeza - celoten potrošni material

 • Pufri, kadičke, plastika, ...

 • Predpripravljeni geli Precast

 • Slikovne naprave za analizo gelov, WB membran, nukleinskih kislin, ...

PARTNERJI

 • Merck

 • Millipore

 • Licor

 • Biowest

 • Luminex

 • Viasure

 • Stilla Technologies

 • Canvax

 • Elisabeth Pharmacon

 • IST Innuscreen

 • Flow RoboticsMIKROBIOLOGIJA

S programom mikrobiologije vstopamo v različne raziskovalne in analitične laboratorije, inštitute, fakultete in zdravstvene ustanove v Sloveniji.

Odlikujejo nas strokovnost, zanesljivost in osebni pristop. Prisotni smo tako v laboratorijih v industriji, univerzah in inštitutih, kakor tudi v zdravstvenih laboratorijih.

S profesionalnim pristopom in strokovno podporo verjamemo, da nas stranke vidijo kot zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja.